درخواست مشاور شخصی

درخواست مشاور شخصی


از جمله خدماتی که مشاورین رایکا به شما خواهند داد:
1-آموزش روش علمی مطالعه
2-برنامه ریزی شخصی
3-آموزش تکنیک های تست زنی
4-پیگیری مرتب وضعیت در دانش آموز
5-مباحث انگیزشی
و ...

مشاورین ما تا روز کنکور یا امتحانات همیار و همگام با دانش آموز خواهند بود و در تمامی چالش های سال تحصیلی در کنار دانش آموز هستند

نحوه رزرو مشاور شخصی به دو روش زیر میباشد:
1- ارسال پیام به آدرس تلگرام و درخواست مشاور شخصی
2- فرم روبرو را پر کنید و منتظر تماس ما باشید

پس از حداقل یک ماه استفاده از گروه مشاورین رایکا با معرفی این گروه به دوستان خود میتوانید از تخفیف ویژه سایت بهره مند شوید. به ازا هر دانش آموزی که که کد ملی شما را در بخش کد ملی معرف وارد کنید 25% تخفیف از هزینه یک ماه رزرو مشاور شخصی به شما تخفیف داده خواهد شد.