کلاس کنکور شرکت کنیم؟
برنامه ریزی مطالب مشاوره ای

کلاس کنکور شرکت کنیم؟

برای دانش آموزان کنکوری همواره شرکت در کلاس های کنکور از اهمیت بالایی برخوردار است.اما دانش آموزان در این زمینه با چالش هایی مواجه اند.همواره این سؤال وجود دارد که دانش آموزان مجاز به شرکت در چه تعداد کلاس و چه درس هایی هستند.

گاهی دانش آموزان و خانواده ها این تصور را دارند که شرکت در کلاس های بیشتر باعث پیشرفت دانش آموز و نتیجهٔ بهتر خواهد شد.اما دانش آموز باید زمان کافی را برای مطالعهٔ مطالب تدریس شده در کلاس ها داشته باشد.حتی اگر دانش آموز به خوبی از کلاس استفاده کرده و درس را یاد گرفته باشد،تقریبا نیمی از راه را رفته و باید به اندازهٔ کافی زمان صرف مطالعه مجدد و تثبیت درس کند.اما این مهم زمانی به دست می آید که بین ساعات مطالعه هفتگی و تعداد کلاس ها تعادل وجود داشته باشد.در طول سال رفته رفته ساعت مطالعه افزایش می یابد و در میانهٔ راه ساعت مطالعه به حداقل 8 سپس 10 و در ادامه به 12 ساعت می رسد.به عنوان مثال آیا با شرکت در 6 کلاس کنکور مختلف و شرکت در روزانه حداقل یک کلاس می شود به 12 ساعت مطالعه نیز رسید؟آیا دانش آموز تمرکز کافی و آرامش لازم برای مطالعهٔ مفید را خواهد داشت؟کلاس های زیاد و عوض شدن مرتب محیط برای دانش آموز خسته کننده نیست؟

در ادامه به نکات مهم مربوط به شرکت در کلاس های کنکور می پردازیم:

1-شرکت در نهایتا 3 یا 4 کلاس که دانش آموز در آن درس ها ضعف داشته و نیاز به کلاس دارد.حضور در 2 و در صورت اجبار 3 کلاس به مراتب از استاندارد بالاتری برخوردار است.

2-شرکت در کلاس به خوبی شما را وارد جو کنکور خواهد کرد.

3-دروس تدریس شده را بلافاصله بعد از کلاس و یا روز بعد مطالعه و تثبیت کنید.

4-هنگام حضور در کلاس وارد رقابت های استرس زا و صحبت از تراز و درصد با سایر دانش آموزان نشوید.

5-زمان های پِرت قبل و بعد از کلاس را به حداقل برسانید.

کلاس کنکور می تواند کاتالیزوری برای درک سریع تر و بهتر دروس باشد،اهمیت آن را به خوبی درک کرده و بهترین استفاده را برای رسیدن به نتیجهٔ مطلوب داشته باشید.

نویسنده:مهندس مهران بویر