نقش خانواده در مسیر کنکور
دسته‌بندی نشده مطالب مشاوره ای

نقش خانواده در مسیر کنکور

خانواده نقش مهم و اساسی در روند تحصیلی دانش آموز در مسیر کنکور دارد.والدین باید همیشه این نکته را در نظر بگیرند که که فرزندان علایق خود را دارند و می توانند با قرار گرفتن در مسیر درست در جهت علایق خود پیشرفت قابل توجه داشته باشند و نباید از سوی والدین به اجبار وارد مسیر دیگری شوند.

در ضمینهٔ کنکور نیز دانش آموز باید با علاقه وارد مسیر شود و نه از روی اجبار خانواده.والدین در برخورد با دانش آموز کنکوری باید به نکاتی توجه کنند که تأثیر زیادی بر روند تحصیلی دانش آموز دارد.درس خواندن را برای فرزندتان به یک کار اجباری تبدیل نکنید.اگر فرزندتان زمانی را برای استراحت اختصاص داده و حتی از حد معمول هم طولانی تر شده به طور مکرر این موضوع را به دانش آموز گوش زد نکنید.او را با بقیه مقایسه نکنید.تجربه نشان داده فشار خانواده بر روی دانش آموز در اکثر موارد نتیجهٔ عکس می دهد و به مرور زمان حس نا امیدی و استرس را به او القا می کند.

اگر دانش آموز مواقعی از درس فاصله می گیرد این موضوع را به مشاور اطلاع دهید و اجازه دهید برطرف کنندهٔ این مشکل دانش آموز و مشاور باشند،نه شما.

به جای وارد شدن به جزئیات برنامه مطالعه دانش آموز و فشار آوردن به او برای مطالعهٔ بیشتر،از طریق مشاور فرزندتان را از اهمیت کنکور در ادامهٔ مسیر زندگی اش مطلع کنید.دانش آموز هرچقدر بیشتر از نقش کنکور در آینده اش اطلاعات داشته باشد،این مرحله از زندگی را جدی تر گرفته و تلاش بیشتری نیز خواهد کرد.پس به جای فشار بر دانش آموز برای مطالعه،شناخت وی از کنکور را بالا ببریم و برای او ایجاد انگیزه کنیم.

بسیاری از والدین نیز به طور مستقیم به دانش آموز می گویند چه کلاسی برود و چه کلاسی نرود،چه کتابی بگیرد و کدام کتاب را نگیرد.این دسته از والدین باید تجدید نظر اساسی در برخورد خود با دانش آموز داشته باشند،زیرا فرزندشان را وارد یک مسیر غیر علمی کرده و انتظار نتیجهٔ فوق العاده دارند.

نتیجه: وظیفهٔ والدین فراهم کردن امکانات مناسب برای دانش آموز در مسیر کنکور و ایجاد انگیزه برای وی است.وارد شدن والدین به جزئیات برنامه ریزی دانش آموز و ایجاد اهرم فشار نقش بسیار منفی در پیشرفت تحصیلی دانش آموز خواهد داشت.

نویسنده: مهندس مهران بویر