تعیین منابع مطالعاتی مناسب
برنامه ریزی مطالب مشاوره ای

تعیین منابع مطالعاتی مناسب

منابع مطالعاتی شامل کتاب های درسی،کتاب های کمک درسی،فیلم های آموزشی،کلاس های کمک درسی و ... می شود.انتتخاب منابع مطالعاتی مناسب در ابتدای راه کنکور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.از همان ابتدا باید مدیریت منابع را شروع کنید و نقشه ی راه خود را برای هر درس مشخص کنید.از بین منابع ذکر شده،برای هر درس یک یا چند منبع اعم از کتاب کمک درسی،کلاس یا فیلم آموزشی را انتخاب کنید.منابعی که انتخاب می کنید باید آنقدر قوی و همچنین اطمینان بخش به شما باشند که در اواسط راه کنکور از انتخاب خود پشیمان نشوید.عوض کردن منابع مطالعاتی در اواسط راه کنکور آسیب بزرگی به روحیه ی دانش آموز خواهد زد.به عنوان مثال کتابی را از اول سال بدون تحقیق و به اشتباه انتخاب و مطالعه کرده اید،وسط سال به این نتیجه می رسید که از انتخاب خود راضی نیستید و حالا باید کتاب دیگری تهیه کرده و از ابتدا شروع به مطالعه کنید در حالیکه نصف زمان را هم از دست داده اید.همین موضوع باعث سردرگمی و عدم تمرکز دانش آموز می شود.بنابراین در انتخاب منابع مطالعاتی مناسب و قوی کوشا باشید و به هیچ عنوان از اهمیت این موضوع غافل نشوید.در مطالب بعدی برای دروس مختلف منابع مطالعاتی مناسب را معرفی خواهیم کرد.

نویسنده: مهران بویر