پیگیری و نظارت مداوم وضعیت درسی دانش آموز

مشاورین رایکا به طور مداوم و مستمر پیگیر وضعیت درسی دانش آموز هستند و همواره تا روز کنکور به صورت روزانه و هفتگی میزان ساعات مطالعه دانش آموز را چک می کنند و با برنامه ریزی شخصی سازی شده برای دانش آموز میزان مطالعه و کیفیت مطالعه را بهبود می بخشند. با رایکا مشاور شخصی خودت رو داشته باش و فقط از رتبه برترها مشاوره بگیر