آموزش روش های مختلف مطالعاتی و تعیین منابع

با توجه به تغییر هر سال کتاب های کمک آموزشی با رایکا بهترین منابع مطالعۀ دروس و به روز ترین روش های مطالعه و تست زنی را بیاموزید.اهمیت استفاده از روش های درست مطالعاتی و تست زنی و استفاده از بهترین منابع بر هیچکس پوشیده نیست.با رایکا مشاور شخصی خودت رو داشته باش و فقط از رتبه برترها مشاوره بگیر